Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Reddit button
Myspace button
Linkedin button
Webonews button
Delicious button
Digg button
Stumbleupon button
Newsvine button

Мисија

.

.

Постоиме за да ја поттикнеме свеста на луѓето за технологијата во насока  на нејзина поширока примена во секојдневието. Тоа го постигнуваме преку создавање на дополнителна вредност на нашата понуда, во облик на широк асортиман надграден со знаење, квалитет, поддршка и комплетни решенија за потребите од брзорастечкиот свет на електрониката.

.

.